Hotline: 0934.682.133
Các sản phẩm trí tuệ ngày nay rất được coi trọng và có thể mang lại nguồn tài chính khổng lồ cho tác giả/chủ sở hữu. Đặc biệt với thời đại phát triển công nghệ hiện đại như ngày nay, phải kể đến là Chương trình máy tính và cụ thể hơn nữa là Chương trình game.
Tuy khả năng sáng tạo của con người là vô hạn và game chỉ được công bố tới người chơi và các đối tượng khác thông qua các giao diện, hình ảnh và cách thức chơi,… mà không thể hiện dưới dạng các lệnh code, nhưng trên thị trường có rất nhiều người am hiểu công nghệ hoàn toàn có thể sao chép, tạo ra chương trình game với các lệnh code/thiết kế đồ họa giống như Bản game đã được công bố và sử dụng trước đó.
Hay nói cách khác, Một chương trình game hoàn toàn có thể bị xâm phạm quyền tác giả, gây tác động xấu hoặc gây thiệt hại tới tài chính của tác giả/chủ sở hữu tác phẩm bị xâm phạm.
Vì vậy, để tránh trường hợp tác phẩm – chương trình game bị xâm phạm quyền tác giả gây thiệt hại cho tác giả/chủ sở hữu thì cá nhân, tổ chức là tác giả/chủ sở hữu của tác phẩm nên đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
Sau đây Luật Toàn Long sẽ hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với Chương trình game.
1. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ:
Tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm có thể trực tiếp/ hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký  quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng  đại diện của Cục bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hoặc sở Văn hóa, Thể thao và du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu tác phẩm  cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
Cá nhân, pháp nhân nước ngòi có tác phẩm  được bảo hộ quyền tcs giả quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả nộp đơn đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả hoặc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở.
2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả  đối với Chương trình game
a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
b) Bản mô tả Chương trình game (02 bản);
c) Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của tác giả (02 bản);
d) Kịch bản game cần đăng ký (02 bản);
e) Giấy cam đoan theo mẫu (02 bản);
f) Giấy  ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền;
g) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người  khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
h) Quyết định giao việc (nếu có);
i) Văn bản đồng ý của đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
k) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
Các tài liệu quy định tại các điểm e, f, h và i phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thức. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ là bản sao phải có công chứng, chứng thực.
3. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký Chương trình máy tính
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG