Hotline: 0975.291.352
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử (TMĐT) và Thông tư 59/2015/TT-BCT về quản lý TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động.
Theo đó:

- Bãi bỏ quy định về các đối tượng thông báo website TMĐT bán hàng tại Điều 8 Thông tư 47;

- Bãi bỏ quy định về đối tượng đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT tại Điều 21 Thông tư 47;

- Điều 13 Thông tư 47 được sửa đổi như sau:

 “Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website TMĐT trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

3. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.”


Như vậy, quy định mới mở rộng đối tượng phải đăng ký website TMĐT, cụ thể đối với đối tượng là tổ chức không còn giới hạn là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp.

Xem thêm nội dung sửa đổi Thông tư 59 về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động tại Thông tư 21/2018/TT-BCT (có hiệu lực từ ngày 18/10/2018).

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0975.291.352

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0975.291.352

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hạnh - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG