Hotline: 0934.682.133
Luật Toàn Long hướng dẫn thủ tục xin giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Hà Nội như sau:
Hồ sơ đăng ký:
  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật)
  2. Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng tác;
Mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thước 10x15cm. Riêng đối với triển lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, biên phải và bên trái tác phẩm, kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm. Trường hợp tác phẩm có chữ nước ngoài thì pahir có bản dịch tiếng Việt. tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về bản dịch.
Đối với triển lãm ngoài trời được tổ chức tại Hà Nội phải có văn bản của chủ địa điểm triển lãm cam kết đảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.
Trình tự thực hiện:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nếu hợp lệ chuyển phòng chuyên môn xử lý, thông báo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG