Hotline: 0934.682.133
Các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có thể dễ dàng bắt gặp ngay trong căn nhà bếp của mọi gia đình, từ cái chén, cho đến đôi đũa,… Việc hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm là rất cần thiết bởi nếu những sản phẩm này không đạt chất lượng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dùng thông qua việc tiếp xúc với thực phẩm trong quá trình chế biến, sử dụng.

Luật Toàn Long sơ lược các cơ sở pháp lý cho thủ tục hợp quy sản phẩm như sau
Để tiến hành hợp quy sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, đơn vị bạn có thể tìm hiểu qua các văn bản sau:
  • Luật An toàn Thực phẩm số 55/2010/QH12,
  • Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật an toàn thực phẩm
  • Thông tư 19/2012/TT-BYT về Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
  • Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30/8/2011 của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-2:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-3:2011/BYT về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại
  • Thông tư số 35/2015/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia VSAT đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  • QCVN 12-4:2015/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
  • Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Nếu bạn đang tham gia sản xuất, nhập khẩu kinh doanh những sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, cần nên tìm hiểu kỹ về những văn bản làm cơ sỏ pháp lý thực hiện hợp quy sản phẩm tiếp xúc thực phẩm mà chúng tôi đã liệt kê trên để có thể thực hiện việc công bố chứng nhận hợp quy dễ dàng hơn, và tránh được trường hợp bị xử phạt làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
 
 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG