Hotline: 0934.682.133
Bộ luât hình sự 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng trong nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu so với Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung 2009
Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về “Tội cướp tài sản” đã có một số điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng so với Bộ luật hình sự năm 1999, cụ thể như:

Một là, các dấu hiệu định tính gây hậu quả nghiêm trọng; gây hậu quả rất nghiêm trọng và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4) được quy định cụ thể trong từng khoản. 
Cụ thể: 
Tại khoản 2: được bổ sung, thay đổi thành: 
e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;
g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
Tại khoản 3: được bổ sung, thay đổi thành:  c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
Tại khoản 4:  c) Làm chết người;
                    d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Hai là, khoản 3 Điều 168 không quy định hậu quả rất nghiêm trọng vì các tình tiết tăng nặng khác như chiếm đoạt tài sản giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng (điểm a); gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% vẫn là tình tiết định khung được kế thừa. Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 133 BLHS năm 1999 cũng được thay bằng tình tiết “Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp”, khoản 4 điều luật này đã bỏ tình tiết định khung “Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. 

Ba là, khoản 4 Điều bổ sung tình tiết “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên”.

Bốn là, bỏ hình phạt tử hình đối với tội phạm này: Tại khoản 4 Điều 133 BLHS năm 1999 quy định khung hình phạt tù từ 18 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. 

Năm là, bổ sung quy định tại khoản 5 về “Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”.

Ngoài ra, Về chủ thể của tội phạm này là người từ đủ 14 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự (khoản 3 Điều 14 BLHS năm 2015).

"Điều 12: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
....

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định..."


 
Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long (1900.6208), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.
 
 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hạnh - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG