Hotline: 0934.682.133

Hỏi:
 Tôi đang có dự định mở công ty chuyên về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng, nếu muốn xin giấy phép hoạt động thì công ty tôi cần đáp ứng điều kiện gì? 
 
Trả lời:
Liên quan tới vấn đề của bạn, Luật Toàn Long trả lời như sau:
Trường hợp của bạn thuộc đối tượng cần cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng. Do đó, công ty bạn cần phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật An toàn thông tin mạng 2015. Cụ thể như sau:
Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển an toàn thông tin mạng quốc gia;
- Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;
- Có đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về an toàn thông tin;
- Có phương án kinh doanh phù hợp.
- Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
- Người đại diện theo pháp luật, đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
- Có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
- Có phương án bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ;
- Đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật có văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin.
Trên đây là quy định về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật An toàn thông tin mạng 2015 để nắm rõ quy định này.
Trân trọng!
 

Không có câu trả lời

Gửi câu trả lời của bạn

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG