Hotline: 0934.682.133
Sau khi được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch, tổ chức/doanh nghiệp có trách nhiệm giữ gìn và xuất trình Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch khi có yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật cho tổ chức, doanh nghiệp, Luật Toàn Long xin được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đổi/cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch và thủ tục lấy lại Tài khoản đăng nhập hệ thống GS1 VN - Datadriver (IDD).
       1.  Cấp lại Tài khoản đăng nhập hệ thống GS1 VN – Datadriver (IDD)
       Trường hợp bị mất tài khoản đăng nhập hệ thống  GS1 VN – Datadriver (IDD), người sử dụng MSMV chỉ cần gửi hồ sơ qua thư điện tử (info@gs1vn.org.vn) của Tổng cục Tiêu chuẩn  đo lường chất lượng Việt Nam . Hồ sơ gồm:
       -  Công văn về việc cấp lại tài khoản đăng nhập hệ thống GS1 VN – Datadriver;
       -  Bản scan Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch.
      Sau 24 giờ kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam cấp lại Tài khoản khoản đăng nhập hệ thống GS1 VN – Datadriver (IDD) thông qua thư điện tử.
        *  Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng Mã số mã vạch có sự thay đổi về tư cách pháp nhân, về tên gọi hoặc địa chỉ giao dịch hoặc Giấy chứng nhận bị mất hoặc  hỏng, tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV phải thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để được đổi/cấp lại Giấy chứng nhận mới:
       2. Cấp lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch
       Trường hợp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch bị mất, hư hỏng thì người sử dụng tiến hành thủ tục yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch (Vẫn duy trì Mã số đã được cấp).
Người sử dụng Mã số mã vạch gửi hồ sơ yêu cấp cấp lại Giấy chứng nhận Mã số mã vạch tới Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam tại số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hồ sơ gồm:
       -  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hoặc Quyết định thành lập;
       -  Công văn về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch.
       3. Đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch do thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
       Tổ chức/doanh nghiệp đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số Mã vạch khi có thay đổi về tư cách pháp nhân, tên gọi hay địa chỉ giao dịch phải làm thủ tục đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch.
        Hồ sở yêu cầu cấp đổi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch gồm:
       - Công văn về việc đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp;
       - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hoặc quyết định thành lập;
       - Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch (cũ);
       - Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch đã điền các thông tin thay đổi.
      Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tổ chức/doanh nghiệp nộp tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam để được đổi lại Giấy Chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch.

1 Comment

  • Nguyễn Phan Anh

    Chào anh (chị) hiện em đang bị mất tài khoản và mật khẩu của tài khoản GS1 VN. anh chị có thế cho em xin mẫu Công văn về việc cấp lại tài khoản đăng nhập hệ thống GS1 VN – Datadriver được không ạ. em xin cảm ơn!

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG