Hotline: 0934.682.133
Luật Toàn Long hướng dẫn cách soạn đơn khởi kiện cho vụ việc dân sự như sau
Tranh chấp trong đời sống hàng ngày là một vấn đề diễn ra vô cùng thường nhật, vì thế vấn đề khởi kiện đến Tòa án để đòi lại quyền và lợi ích của mình luôn được các chủ thể khởi kiện quan tâm. Để khởi kiện một vụ việc dân sự, trước tiên chủ thể khởi kiện phải viết đơn khởi kiện cùng các tài liệu chứng cứ kèm theo và gửi đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc.
Sau đây Luật Toàn Long xin cung cấp mẫu đơn khởi kiện mới nhất theo quy định của pháp luật: 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……(1), ngày….. tháng …… năm…….
 
ĐƠN KHỞI KIỆN
  Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…………………………………….................
Người khởi kiện: (3)..........................................................................................................................................................................................
Địa chỉ: (4) ........................................................................................................................................................................................................
Số điện thoại: …………………....................(nếu có); số fax: ………………….................(nếu có)............................................................................
Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)....................................................................................................................
Người bị kiện: (5)..............................................................................................................................................................................................
Địa chỉ (6) .........................................................................................................................................................................................................
Số điện thoại: …………………....................(nếu có); số fax: ………………….....................(nếu có).........................................................................
Địa chỉ thư điện tử: ………............................................................................................. (nếu có)........................................................................
Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)..............................................................................................................................................
Địa chỉ: (8).........................................................................................................................................................................................................
Số điện thoại: ……………….......................…(nếu có); số fax: ……………….......................(nếu có).......................................................................
Địa chỉ thư điện tử : ………………………………...................(nếu có).....................................................................................................................
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)..........................................................................................................................................
Địa chỉ: (10) .............................................................................................................................................................................................................
Số điện thoại: ………………...........................(nếu có); số fax: ………………….(nếu có).........................................................................................
Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. .................................(nếu có).........................................................................................
Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11).......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Người làm chứng (nếu có) (12)............................................................................................................................................................................
Địa chỉ: (13) ...............................................................

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG