Hotline: 0934.682.133
Giấy phép lao động

Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tư vấn hiệu quả, giá thành hợp lý...

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Việc cấp lại Giấy phép lao động có nhiều thay đổi theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành ngày 03/02/2016; Luật Toàn Long hướng dẫn Khách hàng thủ tục như sau:

Chi tiết

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG