Hotline: 0934.682.133
Giấy phép Môi trường

Giấy phép môi trường là một trong những giấy phép con bắt buộc phải có đối với những ngành nghề kinh doanh có tác động tới Môi trường. Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp liên quan tới giấy phép về môi trường...

Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là hồ sơ môi trường quan trọng với thời gian thực hiện thủ tục dài nhất. Để giảm thiểu chi phí đi lại cũng như thời gian cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường,..

Chi tiết

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG