Hotline: 0934.682.133
Giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm là tài liệu bắt buộc và dễ bị sai sót nhất trong quá trình công bố sản phẩm mỹ phẩm. Với kinh nghiệm lâu năm thực hiện dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm, Luật Toàn Long sẽ giúp Quý khách hàng chuẩn bị một thư ủy quyền đúng, đáp ứng đủ mọi yêu cầu cầu Bộ Y tế.

Giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm là tài liệu bắt buộc và dễ bị sai sót nhất trong quá trình công bố sản phẩm mỹ phẩm. Với kinh nghiệm lâu năm thực hiện dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm, Luật Toàn Long sẽ giúp Quý khách hàng chuẩn bị một thư ủy quyền đúng, đáp ứng đủ mọi yêu cầu cầu Bộ Y tế.
Theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT, giấy ủy quyền công bố sản phẩm mỹ phẩm cần đáp ứng được các yêu cầu sau:
1. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
2. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;
c) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);
d) Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;
đ) Thời hạn ủy quyền;
e) Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;
g) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.
Mẫu thư ủy quyền công bố mỹ phẩm
Để tránh được những sai sót không đáng có khi soạn thư ủy quyền công bố mỹ phẩm, Khách hàng có thể sử dụng mẫu thư ủy quyền dưới đây:
LETTER OF AUTHORIZATION
TO WHOM IT MAY CONCERN
Dear Sir/Madame
We are –(1)- of which the headquater is located at: -(2)- are the manufacturer of products as below.
Hereby  certify that we have appointed –(3)- which the registered address is –(4)- as our sole agent for the following cosmetich registration, amendment, and renewal and for sales/ marketing in Vietnam.
1. Product’s name: -(5)-
This letter is valid as long as in Vietnam for the said- above products. We hereby solemnly and sincerely declare that all PIF documents and information we have provided or will provide to will bear fully responsible for the said documents and information.
Authorization term:
Authorization is made from: -(6)- until –(7)-
Regards,
Full name: -(8)-
Position:- (9)-
Ghi chú:
1. Tên công ty sản xuất
2. Địa chỉ nhà sản xuất
3. Tên công ty nhập khẩu
4. Địa chỉ công ty nhập khẩu
5. Tên sản phẩm/nhãn hàng sẽ công bố
6. Ngày ủy quyền bắt đầu có hiệu lực
7. Ngày ủy quyền hết hiệu lực
8. Tên đầy đủ của người đại diện ký giấy ủy quyền
9. Chức danh của người ký giấy ủy quyền
 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hạnh - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG