Hotline: 0934.682.133
Ba mẹ tôi có 1 mảnh đất lớn, có sổ đỏ do ba tôi đứng tên. Mảnh đất này chia làm 5 lô, ông bà có viết tay để lại cho tôi và chị gái mỗi người 1 lô, còn em trai 3 lô. Ba mẹ tôi đã mất, em trai tôi đã vay nợ, cầm cố sổ đỏ này. Vậy tôi có bị mất phần đất do ba mẹ để lại không? Tôi muốn làm sổ đỏ riêng cho mảnh đất này thì phải làm thế nào?
Ba mẹ tôi có 1 mảnh đất lớn, có sổ đỏ do ba tôi đứng tên. Mảnh đất này chia làm 5 lô, ông bà có viết tay để lại cho tôi và chị gái mỗi người 1 lô, còn em trai 3 lô. Ba mẹ tôi đã mất, em trai tôi đã vay nợ, cầm cố sổ đỏ này. Vậy tôi có bị mất phần đất do ba mẹ để lại không? Tôi muốn làm sổ đỏ riêng cho mảnh đất này thì phải làm thế nào?
Chào bạn, về vấn đề của bạn, công ty Luật Toàn Long xin được trả lời như sau:
Thửa đất do ba bạn đứng tên sổ đỏ. Theo đó, trong trường hợp ba bạn mất thì thửa đất đó sẽ được chia theo di chúc hoặc theo pháp luật. Khi đó, di sản bố bạn để lại khi chưa được chia sẽ được coi là tài sản chung của các đồng thừa kế, em trai bạn tự ý mang sổ đỏ đi cầm cố vay nợ như vậy là trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn và chị gái bạn.
TH1: Có di chúc
Theo thông tin bạn cung cấp thì khi còn sống bố mẹ bạn có viết tay cho bạn và chị gái 1 lô đất, còn em trai 03 lô. 
Căn cứ Điều 630, BLDS 2015 quy định như sau:
1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng."
Theo đó, nếu văn bản trên là di chúc do ba mẹ bạn để lại và đáp ứng các điều kiện trên thì di chúc sẽ được coi là hợp pháp. Di sản sẽ chia theo di chúc.
TH2: Chia theo pháp luật (trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp)
Trong trường hợp có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp hoặc không có di chúc thì di sản bố bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn, căn cứ theo Điều 651, BLDS 2015:
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."
Để đứng tên riêng phần đất bạn được hưởng trong khối tài sản nêu trên, bạn phải thực hiện các thủ tục sau:
Bước 1: Khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng
Bước 2: Đăng ký quyền sử dụng đất trong trường hợp hưởng thừa kế tại Văn phòng đăng ký đất đai.
 Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long (1900.6208), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

#MM

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG