Hotline: 0934.682.133
Ngày 25/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5396/BTC-TCT giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân đối với chi phí trả lãi vay cho tổ chức tín dụng.

Ngày 25/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5396/BTC-TCT giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân đối với chi phí trả lãi vay cho tổ chức tín dụng. 


 

Theo đó, căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân (người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tư nhân), tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, đã góp đủ vốn đầu tư theo đăng ký, có thực hiện vay vốn theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-NHNN, nếu chi phí lãi vay mà cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân trả cho tổ chức tín dụng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và có đủ chứng từ theo quy định, thì khoản chi trả lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng ghi nhận nội dung này để bổ sung cụ thể tại văn bản pháp lý có liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG