Hotline: 0934.682.133
Thừa kế đất đai thực chất là chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai.
Mẫu bản di chúc thừa kế đất đai
 
Thừa kế đất đai thực chất là chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai. Theo đó, cá nhân có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất là cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tức người đó là người sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất.
 

Mẫu di chúc thừa kế đất đai
Chúng tôi xin cung cấp tới quý khách mẫu di chúc thừa kế đất đai mang tính chất tham khảo:
Mẫu bản di chúc thừa kế đất đai
Thừa kế đất đai thực chất là chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai. Theo đó, cá nhân có quyền để thùa kế quyền sử dụng đất là cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tức người đó là người sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất.
Mẫu di chúc thừa kế đất đai
Chúng tôi xin cung cấp tới quý khách mẫu di chúc thừa kế đất đai mang tính chất tham khảo:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DI CHÚC
 
Tại phòng công chứng số:.....thành phố Hà Nội (trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và phòng công chứng
Tôi là (ghi rõ họ tên):.........................................................................................
Sinh ngày:..........................................................................................................
CMND số:.............................Cấp ngày:.../.../.... Cấp tại:...................................
Hộ khẩu thường trú tại:......................................................................................
(trường hợp không có nơi thường trú thì ghi địa chỉ tạm trú)
Trong tình trạng minh mẫn, thoải mái, sáng suốt tôi lập di chúc này như sau:
Tôi là người đứng tên sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở số ... do..............cấp ngày............., cụ thể như sau:
(ghi rõ nội dung về nhà ở và quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất):
  • Thửa đất số:
  • Tờ bản đồ số:
  • Địa chỉ:
  • Diện tích:
  • Hình thức sử dụng:  Riêng:.................... m2    chung:...............m2
  • Mục đích sử dụng đất:
  • Thời hạn sử dụng đất:
  • Nguồn gốc sử dụng đất:
Sau khi tôi qua đời tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi trong quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất nêu trên sẽ được để lại cho:
...................................................................................................................................................................................................................................................................
 
(ghi rõ họ tên, năm sinh, hộ khẩu thường trú người được nhận), (ghi rõ họ tên người, cơ quan được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản)
Trường hợp chỉ định người thực hiện nghĩa vụ:
...........................................................................................................................
 (ghi rõ họ tên của người được chỉ định và nội dung nghĩa vụ)
Người làm chứng (nếu có)
Để làm chứng cho việc lập di chúc, tôi có mời người làm chứng là:
Ông (bà):...........................................................................................................
Sinh ngày:........................................................................................................
CMND số:.............................Cấp ngày:.../.../.... Cấp tại:...................................
Hộ khẩu thường trú tại:......................................................................................
Những người làm chứng nêu trên là do tôi lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chức hoặc theo pháp luật của tôi, họ không phải là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến nội dung di chúc, họ có đủ năng lực hành vi dân sự.
Người làm chứng (nếu có)
(ký và ghi rõ họ tên)
Người lập di chúc
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hạnh - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG