Hotline: 0934.682.133
Để tận dụng nguồn lực, cơ hội và tối ưu hóa lợi nhuận trong kinh doanh, hiện nay các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thường rất hay lựa chọn hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư 2014. Vậy Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì? Pháp luật quy định như thế nào về loại hợp đồng này? Công ty Luật Toàn Long sẽ giúp bạn hiểu rõ về hình thức hợp đồng đầu tư đặc biệt này.
Để tận dụng nguồn lực, cơ hội và tối ưu hóa lợi nhuận trong kinh doanh, hiện nay các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thường rất hay lựa chọn hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư 2014. Vậy Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì? Pháp luật quy định như thế nào về loại hợp đồng này? Công ty Luật Toàn Long sẽ giúp bạn hiểu rõ về hình thức hợp đồng đầu tư đặc biệt này.

1. Khái niệm
Khái niệm Hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định tại Khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 như sau: "Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế."
Theo đó, hợp đồng BCC có những đặc điểm:
 • Cơ sở pháp lý: hoạt động đầu tư được thiết lập trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các nhà đầu tư nhưng không thành lập pháp nhân mới, quyền và nghĩa vụ của các bên chỉ ràng buộc với nhau bởi hợp đồng.
 • Chủ thể của hợp đồng là các nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng chủ thể trong từng hợp đồng không giới hạn, tùy thuộc vào quy mô dự án và nhu cầu, khả năng mong muốn của các nhà đầu tư.
 • Hình thức của hợp đồng: không bắt buộc lập thành văn bản, trừ trường hợp dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra dự án.
 • Nội dung của hợp đồng: là những thỏa thuận hợp tác kinh doanh bao gồm các thỏa thuận cùng góp vốn kinh doanh, cùng phân chia lợi nhuận và cùng chịu rủi ro.
​2. Nội dung 
Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
 • Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;
 • Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
 • Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;
 • Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
 • Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

3. Ưu điểm và hạn chế
Ưu điểm:
       Thứ nhất, vì hoạt động hợp tác giữa các nhà đầu tư đơn thuần tồn tại dưới hình thức ký kết hợp đồng mà không thành lập tổ chức kinh tế nên chắc chắn sẽ tiết kiệm rất nhiều về thời gian và tài chính cho các nhà đầu tư. Điều này hết sức cần thiết vì thời gian và tài chính là hai yếu tố cơ bản và cực kỳ quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư trong quá trình tìm kiếm cơ hội, nghiên cứu tiếp cận thị trường và phát triển kinh doanh. Cụ thể, khi không phải thành lập tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư không cần hao tốn tiền bạc, công sức và thời gian để tiến hành các thủ tục thành lập, vận hành các tổ chức kinh tế và sau khi dự án đầu tư kết thúc cũng không cần tiến hành các thủ tục giải thể. Như vậy quá trình tiến hành hợp tác giữa các nhà đầu tư trở nên rất đơn giản và ngắn gọn, xóa bỏ tâm lý e ngại đầu tư chung vì thủ tục phức tạp, tốn thời gian. Đây có lẽ là ưu điểm nổi trội nhất mà các nhà đầu tư có được khi lựa chọn hình thức hợp đồng này.
       Thứ hai, khi các nhà đầu tư tham gia hợp đồng BCC thì họ tương đối độc lập với nhau, nhân danh tư cách độc lập của mình để thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng. Vì không thành lập một tổ chức kinh tế mới nên các quyết định liên quan đến dự án sẽ không bị phụ thuộc vào sự điều hành của một cơ chế nào cả. Đồng thời việc định đoạt đối với tài sản thuộc phần sở hữu của bất kỳ một nhà đầu tư nào trong dự án cũng hoàn toàn độc lập, chẳng hạn như trong dự án đầu tư xây dựng chung cư, họ hoàn toàn có quyền bán những căn được chia thuộc quyền sở hữu của mình mà không phụ thuộc vào ý chí của những nhà đầu tư khác cùng tham gia hợp đồng.

Hạn chế:
          Bên cạnh những ưu điểm nổi trội đã kể trên, khi lựa chọn hình thức hợp đồng BCC, nhà đầu tư cũng cần cân nhắc kỹ những hạn chế mà loại hợp đồng này mang lại:
          Thứ nhất, việc ký hợp đồng BCC mà không thành lập một tổ chức kinh tế mới mặc dù đem lại một ưu điểm nổi trội là tiết kiệm về thời gian, công sức và tiền bạc nhưng cũng chính việc không thành lập tổ chức kinh tế mới lại gây ra một hạn chế lớn. Đó là không có một pháp nhân ra đời đồng nghĩa với việc không có con dấu riêng, không có một thực thể độc lập có đủ tư cách pháp lý để thực hiện các giao dịch cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc một trong các nhà đầu tư phải sử dụng con dấu của mình, dùng tư cách pháp nhân của mình để thực hiện các giao dịch, các hoạt động cần thiết của dự án đầu tư. Theo quy định mới của BLDS 2015 thì: “1. Trường hợp các thành viên hợp tác cử người đại diện thì người này là người đại diện trong xác lập, thực hiện giao dịch dân sự; 2. Trường hợp các thành viên hợp tác không cử ra người đại diện thì các thành viên hợp tác phải cùng tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Như vậy, nếu các nhà đầu tư không thể thỏa thuận được việc ai sẽ là người đại diện cho các bên để thực hiện các giao dịch dân sự thì theo quy định trên các nhà đầu tư sẽ phải cùng tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự (nếu không có thỏa thuận khác). Điều này gây rất khó để thực hiện hoặc nếu thực hiện được thì lại vô cùng mất thời gian, công sức cho các bên. Nếu rủi ro xảy ra, cụ thể khi các bên bất đồng quan điểm trong việc sử dụng con dấu để ký kết hợp đồng, thì dự án đầu tư đó sẽ phải dừng lại và chờ đợi giải quyết. Mặc dù theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các bên có thể thành lập ban điều phối với nhiệm vụ, quyền hạn tự thỏa thuận nhưng ban điều phối được thành lập ra cũng chỉ để thực hiện hợp đồng BCC, có nhiệm vụ điều phối các hoạt động được ghi nhận trong hợp đồng, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cũng như là đảm bảo các quyền hợp pháp của họ. Ban điều phối hoàn toàn không đủ khả năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án cũng như không thể thay cho các chủ đầu tư thực hiện các giao dịch dân sự với chủ thể thứ ba được.
          Thứ hai, khi không thành lập tổ chức kinh tế mới có thể gây ra tình trạng không công bằng trong quản lý dự án đầu tư. Vì không có doanh nghiệp mới ra đời, do đó, quyền quản lý dự án đầu tư sẽ được chia đều cho tất cả các nhà đầu tư, như vậy sẽ có lợi cho các nhà đầu tư  bỏ ra ít vốn hơn nhưng lại không công bằng với các nhà đầu tư bỏ nhiều vốn hơn.

Trên đây là một số điểm đáng lưu ý khi lựa chọ đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hình thức hợp đồng này, vui lòng liên hệ Luật Toàn Long để được các chuyên viên tư vấn miễn phí qua tổng đài 
19006208

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG