Hotline: 0934.682.133
rường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Gia đình tôi đang sử dụng mảnh đất trước năm 1980 đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất, trong đó có 200m2 đất ở lâu dài, còn lại 174m2 đất vườn được giao do UBND huyện cấp năm 1991, đến năm 2016 UBND huyện có chủ trương cấp bổ sung diện tích đất ở cho đủ hạn mức, gia đình tôi làm đơn xin cấp bổ sung diện tích đất ở, từ DT đất còn lại của gia đình tôi, khi chuyển hồ sơ đến chi cục thuế thì gia đình tôi nhận được thông báo phải nộp lệ phí trước bạ không, hoặc lệ phí nào khác không?
Trả lời:
          Về vấn đề của bạn, công ty Luật Toàn Long xin trả lời như sau:
          Căn cứ vào Điểm c, Khoản 2, Điều 5, Chương II của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
          “Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
          2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
          c. Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
           Do đất vườn được giao trước ngày 01/07/2014 nên gia đình bạn sẽ phải nộp thuế sử dụng đất. Khi chuyển hồ sơ đến chi cục thuế thì gia đình bạn sẽ phải nộp các loại phí, lệ phí như sau:
          Căn cứ vào điều 2 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ tại khoản 1 đối tượng là “Nhà, đất” và Điều 3, Chương I của Nghị định này quy định:
          Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này.”
          Và theo quy định tại điểm a.6 khoản 2 điều 3 Thông tư 02/2014 của Bộ Tài chính:
          “Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là khoản thu đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.”
          Như vậy, dựa vào quy định trên trong trường hợp gia đình bạn muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở ngoài tiền thuế sử dụng đất, gia đình bạn sẽ phải nộp lệ phí trước bạ; phí đo đạc, lập bản đồ địa chính. Cụ thể:
          Lệ phí trước bạ: Tiền lệ phí trước bạ phải nộp bằng diện tích đất nhân với giá đất nhân với tỷ lệ 0,5%. Trong đó:
 + Diện tích đất: tính bằng m2.
 + Giá đất: do UBND tỉnh quy định hàng năm.
          Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính: do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định, không quá 1.500đ/1m2
 Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long (1900.6208), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.
#MM

 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG