Hotline: 0934.682.133
Nếu doanh nghiệp không tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mã số, mã vạch (MSMV) sẽ bị xử phạt vi phạm, hình thức và mức phạt như sau
    Sau khi đăng ký sử dụng mã số mã vạch với cơ quan có thẩm quyền, tổ chức/doanh nghiệp phải tiếp tục tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng mã số mã vạch như: đóng phí duy trì sử dụng MSMV hàng năm, xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thông báo bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền khi có thay đổi về tên gọi, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp,…Trường hợp tổ chức/doanh nghiệp vi phạm pháp luật về sử dụng mã số mã vạch sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Cụ thể như sau:
  Điều 27. Vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch

      1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
       a) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ giao dịch trên giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch bị mất hoặc hỏng;
       b) Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh về quyền sử dụng mã số mã vạch khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
       c) Không gửi danh mục các mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho cơ quan có thẩm quyền;
       d) Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền khi sử dụng mã số nước ngoài cho sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.
       2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
       a) Sử dụng mã số mã vạch có đầu mã Quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch;
       b) Sử dụng trái phép mã số mã vạch của doanh nghiệp khác đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch;
       c) Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với mã số mã vạch;
      d) Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm.
      3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc không được tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản.
      4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi hàng hóa gắn mã số mã vạch vi phạm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.
   
  Điều 28. Vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch

      1. Phạt tiền từ  10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
      a) Giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch;
      b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không đúng thẩm quyền.
      2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch giả mạo đối với vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.
      3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đối với vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG