Hotline: 0934.682.133
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá 03 năm thi hành Bộ luật Lao động 2012 vào ngày 03/10/2016.
Bộ luật Lao động 2012 đã quy định về hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc” tại Khoản 2, Điều 8, Điểm c, Khoản 1, Điều 37 và Khoản 1, Điều 183 nhưng chưa có định nghĩa rõ ràng, giải thích cụ thể nên quy định này vẫn chưa đi vào cuộc sống, nhiều vướng mắc chưa được giải quyết.
Bởi vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị trong lần sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Lao động 2012 thì phải quy định cụ thể đối với hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”.
Ngoài ra, Bộ cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định chung, như là:
- Bổ sung một số quyền cơ bản của người lao động: quyền khiếu nại về các quyết định, hành vi của người sử dụng lao động…
- Quy định cụ thể các nội dung chính của sổ lương để doanh nghiệp thực hiện.
 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hạnh - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG