Hotline: 0934.682.133
Hỏi: Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và tìm các khách hàng là các công ty, doanh nghiệp. Tôi muốn thành lập công ty về dịch vụ vệ sinh chuyên hút bể phốt, nạo vét hố ga, hút bùn, hút chất thải công nghiệp, thông tắc cống các loại, hút dầu mỡ, xử lý chất thải... Vậy nay tôi phải làm những thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh môi trường? Vì tôi muốn tạo uy tín cho các khách hàng, và cam kết không gây ô nhiễm môi trường, cũng như xả chất thải bừa bãi
 
Căn cứ theo quy định của Khoản 2, Điều 18, Luật Bảo vệ môi trường Phụ lục số 2 và Phụ lục số 3 về danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Công ty cần căn cứ vào quy mô dự án để để xem xét thủ tục môi trường tương ứng với hoạt động của dự án. Cụ thể như sau:
- Nếu dự án về xử lý chất thải nguy hại thì Công ty phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên môi trường phê duyệt.
- Dự án chỉ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường:
+ Công suất dự án nhỏ hơn 10 tấn/ngày đêm thì Công ty phải lập Kế hoạch Bảo vệ môi trường trình UBND cấp quận, huyện nơi thực hiện dự án xác nhận.
+ Công suất dự án từ 10 tấn/ngày đêm đến dưới 250 tấn/ngày đêm thì Công ty phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án phê duyệt.
+ Công suất dự án từ 250 tấn/ngày đêm trở lên thì Công ty phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt.
Ngoài ra nếu Công ty xử lý chất thải nguy hại phải nộp hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phê liệu.

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG