Hotline: 0934.682.133
Số lượng các doanh nghiệp ngày càng nhiều, mức cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng cao dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và phát sinh nhu cầu muốn giải thể doanh nghiệp. Để giải đáp những thắc mắc, nhu cầu của các doanh nghiệp về vấn đề giải thể doanh nghiệp, Luật Toàn Long xin được cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết về thủ tục giải thể doanh nghiệp.
Số lượng các doanh nghiệp ngày càng nhiều, mức cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng cao dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và phát sinh nhu cầu muốn giải thể doanh nghiệp. Để giải đáp những thắc mắc, nhu cầu của các doanh nghiệp về vấn đề giải thể doanh nghiệp, Luật Toàn Long xin được cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết về thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

- Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau:

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp.

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp
Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3. Gửi quyết định giải thể và biên bản họp dến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh,văn phòng đại diện của doanh nghiệp (trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp). Doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thế trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiêp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

6. Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan băng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp mà không mất nhiều thời gian, chi phí, công sức, vui lòng liên hệ 
qua tổng đài 
19006208, nhân viên Luật Toàn Long sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp những thông tin cần thiết và giúp quý khách thực hiện thủ tục này.

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG