Hotline: 0934.682.133
Khi thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định về ngừng sử dụng MSMV, tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV phải làm thủ tục ngừng sử dụng MSMV.
Tổ chức/doanh nghiệp ngừng sử dụng mã số mã vạch trong hai trường hợp sau:

1. Tự ngừng sử dụng mã số mã vạch
Trường hợp tổ chức/doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng mã số mã vạch có thể nộp hồ sơ xin ngừng sử dụng mã số mã vạch tới Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, căn cứ Điều 16 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch:
- Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV không được cho tổ chức/doanh nghiệp khác sử dụng MSMV đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp.
- Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV muốn ngưng sử dụng MSMV phải thông báo bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam thông qua tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ra quyết định thu lại mã số đã cấp và Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV, thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV và công bố rộng rãi cho các tổ chức có liên quan biết.

Hồ sơ xin ngừng sử dụng MSMV gồm:
- Công văn xin ngừng sử dụng;
- Quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)
- Bằng chứng hoàn thành nghĩa vụ phí đến thời điểm xin ngừng;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cũ đã được cấp.      
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Tổ chức/doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch
Theo Quy định tại Điều 17 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch: Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch đã cấp sẽ bị thu hồi khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch vi phạm các điều, khoản về sử dụng MSMV và các nội dung đã cam kết khi đăng ký sử dụng MSMV.
Ngoài ra, tổ chức/doanh nghiệp bị tịch thu, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch trong các trường hợp sau:
- Giả mạo Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch;
- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch không đúng thẩm quyền.

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG