Hotline: 0934.682.133
"1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
Theo quy định tại điều 188, luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:
 
"1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính".
 
Hồ sơ tách thửa gồm:
- Đơn đề nghị tách thửa
- giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
- Sơ đồ kỹ thuật thửa đất
- CMND, sổ hộ khẩu của hai bên mua bán
          Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thẩm định, kiểm tra và có công văn trả lời thửa đất có đủ điều kiện tách thửa không?
          Hai bên đến văn phòng công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất (trong TH đủ điều kiện tách thửa)
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai
- Hồ sơ gồm:
GCN quyền sử dụng đất đã cấp
Hợp đồng chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất
Sơ đồ kỹ thuật thửa đât
Bản sao CMND, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn của hai bên
Tờ khai thuế, lệ phí trước bạ....
-Trong thời hạn 15 ngày làm việc, VPĐK đất đai sẽ thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn sau khi bạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
 

Mọi thắc mắc về vấn đề trên quý khách vui lòng liên hệ Luật Toàn Long để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn
#MM

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG