Hotline: 0934.682.133
Đoàn người thực hiện quảng cáo là đoàn người có từ 03 người trở lên mặc trang phục hoặc mang theo hình ảnh, vật dụng thể hiện sản phẩm quảng cáo tại một địa điểm hoặc di chuyển trên đường giao thông; để quảng cáo bởi đoàn người cần thực hiện thủ tục thông báo tới cơ quan có thẩm quyền

 

Đoàn người thực hiện quảng cáo phải tuân theo các quy định sau:
1. Đoàn người thực hiện quảng cáo là đoàn người có từ 03 người trở lên mặc trang phục hoặc mang theo hình ảnh, vật dụng thể hiện sản phẩm quảng cáo tại một địa điểm hoặc di chuyển trên đường giao thông;
2. Đoàn người thực hiện quảng cáo phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; tuần thủ các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo đến Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch chậm nhất là 15 ngày trước ngày tổ chức đoàn người quảng cáo.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch.
Thời hạn giải quyết: 0 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.
Căn cứ pháp lý:  Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012.

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG