Hotline: 0934.682.133
Luật Toàn Long xin hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm, cụ thể:
      1. Căn cứ pháp lý:
      - Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/08/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch;
      - Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/06/2011 sửa đổi bổ sung một số điều trong  quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch ban hành kèm quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN;
      - Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạch.
     2. Hồ sơ đăng ký
     - Bằng chứng Ủy quyền của công ty nước ngoài (công chứng) cho phép tổ chức/doanh nghiệp ở Việt Nm được phép sử dụng mã số của công ty nước ngoài;
     - Bản danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài (theo mẫu);
     - Công văn đề nghị được sử dụng mã số nước ngoài trên sản phẩm (theo mẫu).
     3. Mức phí
     - Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm: 500.000 đ/hồ sơ
     - Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm: 10.000 đ/hồ sơ
doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt tại nơi nộp hồ sơ hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:
     Kho bạc nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội
     số tài khoản:  3511.0.1059094
     Đơn vị hưởng:  Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
     Lưu ý: Khi chuyển khoản, đề nghị ghi rõ tên cơ sở, loại phí nộp và mã số nước ngoài được phép sử dụng vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo dõi.

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG