Hotline: 0934.682.133
Luật Toàn Long hướng dẫn Quý khách hàng thủ tục xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường đơn giản nhanh chóng, tránh rủi ro cho doanh nghiệp khi hoạt động.
Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh trước khi đi vào hoạt động bắt buộc phải xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, có khá nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ về hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường và dẫn đến nhiều doanh nghiệp bị phạt rất lớn, nặng hơn là phải ngừng hoạt động vì vi phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Cam kết môi trường là gì? Theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường ta hiểu cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách  nhiệm của doanh nghiệp với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá, dự báo những ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công của công trình. Cam kết môi trường là một trong những hồ sơ quan trọng góp phần vào việc doanh nghiệp của bạn có được phép hoạt động hay không.
Các dự án đầu tư mới, mở rộng quy mô, nâng công suất cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường phải lập và đăng ký lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau: Không triển khai thực hiện trong thời hạn; thay đổi địa điểm thực hiện

I. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1.Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của sở tài nguyên và môi trường, bao gồm:
- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại thông tư số 27/2015/TT-BTNMT(phụ lục 5.4 và 5.5).
- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ.
2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm:
- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại thông tư số 27/2015/TT-BTNMT (phụ lục 5.6).
- Một bản báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh của chủ dự án
3. Trường hợp đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.
II. QUY TRÌNH XIN GIẤY PHÉP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Khách hàng cung cấp
  • Đăng ký kinh doanh
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ hợp đồng thuê đất
  • Sơ đồ vị trí dự án
  • Mô tả sơ bộ về quy trình kinh doanh, công suất hoạt động của địa điểm
2. Dịch vụ xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường
- Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn miễn phí
- Bước 2: Khảo sát đánh giá hiện trường
- Bước 3: Đề xuất phương án xử lý
- Bước 4: Soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ
- Bước 5: Trả kết quả ( giấy cam kết bảo vệ môi trường) cho doanh nghiệp
Mọi thông tin thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Toàn Long để được chuyên viên tư vấn miễn phí qua tổng đài 19006208
 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hạnh - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG