Hotline: 0934.682.133
Trong tiến trình hội nhập quốc tế không ngừng, quan hệ dân sự cũng mở rộng phạm vi không chỉ ở trong nước mà còn có yếu tố nước ngoài như hôn nhân- gia đình, thừa kế... Việc chia tài sản thừa kế có yếu tố nước ngoài căn cứ vào Luật dân sự Việt Nam 2015 và các văn bản pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài là quan hệ thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Người để lại tài sản là cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
  • Người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
  • Tài sản thừa kế ở nước ngoài.
Việc áp dụng pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài được quy định như sau:
  • Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch ngay trước khi chết.
  • Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.
Sau khi phân chia tài sản thừa kế theo luật định, các cá nhân liên quan làm thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sản theo Luật Công chứng số 53/2014/QH13.
Trường hợp thừa kế có yếu tố nước ngoài, nếu người thừa kế ở nước ngoài không có điều kiện về Việt Nam lâu dài thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế thì có thể làm theo hai cách sau:
  • Một trong những người đồng thừa kế đến tổ chức công chứng để  yêu cầu công chứng và cung cấp trước một bộ hồ sơ về việc khai nhận di sản thừa kế. Người đang ở nước ngoài có thể gửi hồ sơ, giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản về nước để người thân ở Việt Nam làm thủ tục yêu cầu công chứng.
Tổ chức công chứng tiến hành công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sau 30 ngày niêm yết thông báo, nếu không có khiếu nại, tố cáo,thì tiến hành  khai nhận di sản thừa kế.
  • Trường hợp  người đang ở nước ngoài không thể về nước thì có thể ủy quyền để người ở Việt Nam tiến hành thủ tục khai nhận di sản theo quy định của pháp luật.
Việc ủy quyền được thực hiện tại cơ quan đại diện ngoại giao của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước mà người đó đang sinh sống.
Sau khi có giấy ủy quyền của người đang ở nước ngoài gửi về thì người được ủy quyền có thể cùng với những đồng thừa kế khác của người để lại di sản đến tổ chức công chứng để yêu cầu làm thủ tục nhận di sản thừa kế  theo quy định của pháp luật.
 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG