Hotline: 0934.682.133
Sản xuất phim là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Người quản lý, điều hành hoạt động sản xuất phim cần đảm bảo các điều kiện nhất định của luật doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành khác.
Tiêu chuẩn làm giám đốc của doanh nghiệp sản xuất phim
  • Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quanrlys doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
  • Đối với công ty con của công ty  có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định trên, Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.
  • Thường trú tại Việt Nam.
  • Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh.
Điều kiện hoạt động sản xuất phim:
Được thành lập hợp pháp theo luật doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ Văn hóa và Thông tin cấp:
  • Có vốn pháp định  1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ), được xác định bằng một trong các văn bản sau:
Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức;
Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên;
Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cá nhân.
  • Giám đốc đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý: Luật điện ảnh số 62/2006/QH11; Luật doanh nghiệp 2014.
 

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG