Hotline: 0934.682.133
Luật Toàn Long sẽ viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp dựa trên kiểu dáng công nghiệp mà khách hàng cung cấp cho cục sở hữu trí tuệ. Nội dung bản mô tả kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ thì kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, vật dụng, trang thiết bị, ...(sản phẩm hữu hình) thuộc mọi lĩnh vực có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông độc lập.
 

I. Điều kiện kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ
- Có tính mới. Kiểu dáng công nghiệp có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên
- Có tính sáng tạo. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng
- Có khả năng áp dụng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
II. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp
- Kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
- Kiểu dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;
- Kiểu dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.
III. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai 02 bản (theo mẫu)
- Bộ ảnh chụp/bản vẽ 05 bộ
- Bản mô tả 01 bản
- Các tài liệu có liên quan
- chứng từ nộp phí, lệ phí
1. Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp 
Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
Luật Toàn Long sẽ viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp dựa trên kiểu dáng công nghiệp mà khách hàng cung cấp cho cục sở hữu trí tuệ.
Nội dung bản mô tả kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

- Tên kiểu dáng công nghiệp
- Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp
- Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất
- Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp.
* Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng những điều kiện sau:
- Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;
- Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại;
- Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó.
* Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm những đặc điểm mới và khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.
2. Bản ảnh chụp, vẽ kiểu dáng công nghiệp
Khách hàng muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải chuẩn bị 05 bộ ảnh hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ. Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ để căn cứ vào đó người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng đều có thể xác định được kiểu dáng công nghiệp đó.
  • Ảnh chụp, bản vẽ phải rõ ràng, sắc nét, bản vẽ phải được thể hiện bằng đường nét liền, nền ảnh chụp, bản vẽ phải có màu đồng nhất và tương phản với kiểu dáng công nghiệp. Trên ảnh chụp, bản vẽ chỉ được thể hiện sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ.
  • Ảnh chup, bản vẽ phải thể hiện kiểu dáng công nghiệp theo cùng một tỷ lệ.
  • Ảnh chụp, bản vẽ thể hiện kiểu dáng công nghiệp phải theo cùng một chiều và lần lượt theo số thứ tự.
Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Toàn Long để được chuyên viên tư vấn miễn phí qua tổng đài 19006208

No Comments

Ý kiến phản hồi

hinhanh

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hạnh - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG