Hotline: 0934.682.133
Xuất- Nhập khẩu

Tư vấn thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, các thủ tục về tạm nhập, tái xuất hàng hóa, hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa...

Cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất - Bộ Công Thương
Cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất - Bộ Công Thương

Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam; có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục..

Chi tiết

Tư vấn trực tuyến

team8
Mr Long - Tư vấn đầu tư

mr.long - 0934.682.133

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms Châm - Dân sự - hình sự

- 0936.324.323

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Phùng - Công chứng

- 0936.636.623

luattoanlong@gmail.com
team8
Ms. Hà Linh - Doanh nghiệp

doanhnghiep - 0902.264.363

luattoanlong@gmail.com
team8
Mr. Quý - Giấy phép

- 0906 284 263

luattoanlong@gmail.com
LUẬT TOÀN LONG