Bồi thường chi phí đào tạo hợp đồng đào tạo nghề

Tình huống tư vấn: Em làm việc cho công ty X. Công ty cho em đi đào tạo nghề nước ngoài 6 tháng và kí cam kết khi về nước làm việc cho công ty 3 năm nếu không phải bồi thường lại các khoản chi phí mà công ty đưa ra khi kí cam kết.

Nhưng bây giờ chưa đủ làm hết 3 năm theo như cam kết em muốn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Nhưng nếu em viết đơn xin thôi việc thì phải làm đúng 30 ngày kể từ lúc viết đơn và không được nhận tháng lương cuối đó. Giờ em nghỉ việc không làm đơn có bị công ty thưa không? Và xin cho em ý kiến em phải làm thế nào để nghỉ mà không mất tiền lương.

Bồi thường chi phí đào tạo hợp đồng đào tạo nghề
Trả lời tư vấn: Chào bạn, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, thời hạn thông báo khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng

Theo như  thông tin bạn cung cấp ở trên thì nên bạn cần xác định rõ loại hợp đồng công ty kí kết với bạn là loại hợp đồng xác định thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn. Bởi, căn cứ Điều 38 Luật Lao động 2012 như sau:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy, đối với loại hợp đồng không xác định thời hạn thì bạn phải thông báo trước cho công ty là 45 ngày theo quy định của pháp luật, còn hợp đồng xác định thời hạn là 30 ngày. Và trong khoảng thời gian báo trước trước khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động.

Thứ hai, về hợp đồng đào tạo.

Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo của người lao động được quy định trong cam kết đào tạo. Khi bạn vi phạm cam kết đào tạo thì phải hoàn trả chi phí đào tạo đã được thỏa thuận.

Chi phí đào tạo gồm: các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài

Như vậy, nếu bạn làm đơn xin nghỉ theo đúng trình tự, quy định của pháp luật thì bạn có quyền được hưởng lương trong thời hạn thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp công ty không hoàn trả tiền lương những ngày thông báo trước bạn có quyền khiếu nại trước tiếp lên giám đốc công ty.

Còn khoản chi phí đào tạo thì bạn phải bồi thường theo như cam kết với công ty (Bạn nên thỏa thuận với phía người sử dụng lao động về khoản chi phí đào tạo mình có trách nhiệm hoàn trả).

Bình luận trên Facebook