Cánh viết đơn ly hôn bằng tay

Theo quy định của pháp luật thì viết đơn ly hôn bằng tay hay đánh máy theo mẫu đều được chấp nhận. Sau đây luật Toàn Long chúng tôi hướng dẫ bạn cách viết đơn ly hôn bằng tay.

Cánh viết đơn ly hôn bằng tay

Theo quy định của pháp luật thì viết đơn ly hôn bằng tay hay đánh máy theo mẫu đều được chấp nhận. Sau đây luật Toàn Long chúng tôi hướng dẫ bạn cách viết đơn ly hôn bằng tay. Nội dung cần phải có khi làm đơn xin ly hôn: thông tin chung, lý do ly hôn, phân chia tài sản chung, riêng, phân chia quyền nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, cấp dưỡng cho con,…

Theo quy định của pháp luật thì viết đơn ly hôn bằng tay hay đánh máy theo mẫu đều được chấp nhận. Sau đây luật Toàn Long chúng tôi hướng dẫ bạn cách viết đơn ly hôn bằng tay.

Cánh viết đơn ly hôn bằng tay

Theo quy định của pháp luật thì viết đơn ly hôn bằng tay hay đánh máy theo mẫu đều được chấp nhận. Sau đây luật Toàn Long chúng tôi hướng dẫ bạn cách viết đơn ly hôn bằng tay. Nội dung cần phải có khi làm đơn xin ly hôn: thông tin chung, lý do ly hôn, phân chia tài sản chung, riêng, phân chia quyền nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, cấp dưỡng cho con,…

huong-dan-viet-don-ly-hon(1)

Hướng dẫn cách làm đơn ly hôn:

  • Thông tin chung: Tên, năm sinh, số CMTND, ngày cấp, địa chỉ thường trú của vợ, chồng.
  • Phần nội dung: Viết thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống ở đâu, hiện tại có chung sống cùng nhau không, phần này thể hiện mâu thuẫn vợ chông, nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn, lý do ly hôn,… làm đơn này đêf nghị tòa giải quyết ly hôn.
  • Phần con chung: Nếu đã có con chung viết đầy đủ thông tin của con chung (tên, ngày tháng năm sinh,..), nguyện vọng và đề nghị nuôi con,….nếu chưa có con chung thì viết chưa có,…
  • Phần tài sản chung: Có tài sản chung thì liệt kê toàn bộ tài sản chung, giá trị thực tế, đề nghị phân chia, nếu xảy ra tranh chấp thì cần các tài liệu chứng minh tài sản đó là tài sản chung,…trường hợp không có tài sản chung ghi không có.
  • Phần nợ chung: Có nợ chung thì viết toàn bộ, cụ thể số nợ ( tài sản hay tiền, nợ ai, nợ khi nào, thời gian trả nợ, giấy tờ chứng minh khoản nợ,..) và đề nghị phân chia nghĩa vụ trả nợ trong đơn,…trường hợp không có nợ chung thì viết không có.

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ ly hôn nhanh – trọn gói
 MẪU ĐƠN XIN LY HÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: Tòa án nhân dân……………………………………………………….
Tôi tên :………………………………………………………………..năm sinh :………………………..
CMND (thẻ căn cước công dân) số:…………………………ngày và nơi cấp : ……………..
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ………………………………………………………………….
Xin được ly hôn với: …………………………………………..năm sinh :…………………………..
CMND (Hộ chiếu) số:…………………………………………………ngày và nơi cấp :…………..
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ……………………………………………………………………………..* Nội dung xin ly hôn:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

* Về con chung:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
* Về tài sản chung:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………… Ngày ……….. tháng……….. năm……..

Người làm đơn
(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

Mọi yêu cầu liên quan tới việc sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ với Luật Toàn Long tại Hotline: 0934.682.133 hoặc gửi email: luattoanlong@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng!

Bình luận trên Facebook