Các tranh chấp khác về Dân sự mà pháp luật có quy định

2(33)

Quy định của pháp luật về mang thai hộ

Quyền làm cha, làm mẹ là quyền thiêng liêng và là ước nguyện của nhiều người khi xây dựng gia đình, do vậy để đảm bảo quyền được làm cha, làm mẹ của nhưng cặp vợ chồng bị hạn chế về quá trình mang thai tự nhiên thì pháp luật Việt Nam công nhận việc…

Xem thêm