Giấy phép

Các doanh nghiệp kinh doanh trong từng lĩnh vực cụ thể thường phải thực hiện thủ tục xin thêm giấy phép kinh doanh có điều kiện kèm theo

Cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm

Cơ sở kinh doanh thực phẩm thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, song trong quá trình kinh doanh, cần phải đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm và phải thực hiện thủ tục cam kết vệ sinh an toàn thực…

Xem thêm

Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng ăn uống

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng  tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố hoặc Ủy ban nhân dân quận, huyện. Bên cạnh đó, khi…

Xem thêm

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Luật Toàn Long cung cấp dịch vụ tư vấn xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hiệu quả, uy tín, bảo đảm kết quả cho khách hàng có nhu cầu xin chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSATTP Các…

Xem thêm