Mã số, Mã vạch

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Chuyên dịch vụ đăng ký mã số mã vạch(MSMV), MSMV giúp nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm…   Đăng ký mã số mã vạch (Barcode) là việc mà bất kỳ công ty sản xuất nào muốn đưa sản phẩm của…

Xem thêm

Một số quy định chung về mã số mã vạch

Luật Toàn Long xin cung cấp một số quy định về Mã số mã vạch (MSMV) được dùng để nhận dạng tự động các đối tượng và vật phẩm, dịch vụ, tổ chức…(gọi tắt là vật phẩm) Luật Toàn Long hướng dẫn Khách hàng nhận biết một số thuật ngữ trong quy định mã số mã…

Xem thêm