Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

Luật Toàn Long hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ ra đời nhờ kỹ thuật mang thai hộ.

1. Hồ sơ khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ
Khoản 1 Điều 16 Luật Hộ tịch 2014 quy định hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu ban hành kèm Thông tư 15/2015/’TT-BTP). Phần khai về cha, mẹ được xác định theo cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ.
  • Giấy chứng sịnh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; Trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng các nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.
  • Văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện ký thuật hỗ trợ cho việc mang thai hộ;
  • Văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo đúng quy định pháp luật.
 

2. Thủ tục khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ
–  Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.
–  Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.
Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Bình luận trên Facebook