Di chúc đối với đất chưa có sổ

Hỏi: Tôi muốn hỏi luạt sư là có thể lập di chúc để lại phần tài sản nhà đất của mình khi chưa có GCN quyền sử dụng đất được không ạ (vì đất này đang thuộc diện tranh chấp). Thủ tục làm di chúc như thế nào?

Luật sư tư vấn:
Chào bạn, Công ty TNHH Luật Toàn Long xin đưa ra tư vấn như sau:

2(32)

Theo Luật đất đai 2013 quy định tại Điều 188 cho phép người sử dụng đất được để lại thừa kế quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên cần phải đáp ứng một số điều kiện sau:
– Đất không có tranh chấp
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án
– Vẫn trong thời hạn sử dụng đất

Đối với trường hợp đất chưa được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn có thể lập di chúc được. Thông thường các phòng công chứng chỉ thực hiện việc làm chứng di chúc khi đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên pháp luật cũng quy định trường hợp lập di chúc mà không nhất thiết phải qua công chứng, chứng thực mà vẫn có hiệu lực.

Trường hợp của bạn nên chọn hình thức lập di chúc bằng văn bản có 2 người làm chứng.Các điều kiện để 1 bản di chúc có hiệu lực bao gồm:
– Nội dung của di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Phải thể hiện đầy đủ ngày, tháng, năm, tên tuổi, nơi cư trú của người lập di chúc cũng như người hưởng di sản.
– Tài sản và nơi có tài sản (phải thể hiện rõ)
– Không được viết tắt, hay ký hiệu trong bản di chúc.
– Người làm chứng (trên 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không phải là người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc, không phải là người có quyền và nghĩa vụ liên quan tới di sản đó).

Còn vấn đề về đất đang có tranh chấp cũng không làm ảnh hưởng đến việc lập di chúc, chỉ có điều nếu sau khi tranh chấp được giải quyết mà tài sản đó không thuộc về người lập di chúc thì di chúc sẽ vô hiệu vì không có tài sản. Còn nếu khi di chúc có hiệu lực (người để lại di sản chết) mà vẫn chưa giải quyết được tranh chấp thì người được hưởng di sản theo di chúc vẫn tiếp tục hưởng quyền lợi và nghĩa vụ đối với di sản đang tranh chấp đó (tức là vẫn kế thừa để giải quyết tranh chấp).

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long (1900.6208), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook