Điều kiện để người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam.

Thành lập công ty theo hình thức CTy TNHH một thành viên, chủ sở hữu là cá nhân người nước ngoài và sẽ kiêm luôn vị trí giám đốc công ty. Hiện tại, tôi có người bạn đang làm việc tại Việt Nam đang muốn mở riêng thêm công ty. Nên rất muốn tìm hiểu về vấn đề này.

Xin chào Luật sư !
Xin LS cho tôi hỏi, cần những điều kiện gì để cá nhân người nước ngoài có thể thành lập công ty tại Việt Nam?
Thành lập công ty theo hình thức CTy TNHH một thành viên, chủ sở hữu là cá nhân người nước ngoài và sẽ kiêm luôn vị trí giám đốc công ty. Hiện tại, tôi có người bạn đang làm việc tại Việt Nam đang muốn mở riêng thêm công ty. Nên rất muốn tìm hiểu về vấn đề này.
Vậy mong LS và mọi người biết vấn đề này thì tư vấn giúp.
Tôi xin cảm ơn nhiều !

Chào bạn,
Theo quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài có quyền đầu tư tại Việt Nam trừ một số trường hợp buộc phải tuân thủ cam kết WTO.
Nhà đầu tư có thể thành lập công ty TNHH một thành viên để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.
Trân trọng,

Bình luận trên Facebook