Hành vi xâm phạm quyền liên quan

Tình huống tư vấn: Trên ti vi có phát sóng 1 chương trình ca nhạc của đài truyền hình. Tôi có lấy máy điện thoại ra quay lại chương trình đó là đăng tải lên trên mạng Internet. Vậy luật sự cho tôi hỏi: tôi làm như vậy có được không? Có vi phạm gì không? Rất mong nhận được phản hồi từ phía công ty.

Trả lời tư vấn: Chào bạn, Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, theo như thông tin bạn cung cấp chúng tôi có thể xác định chương trình ca nhạc trên được bảo hộ dưới hình thức quyền liên quan cụ thể bản ghi hình theo Khoản 3 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung  năm 2009 như sau : “ Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu về tinh mang chương trình được mã hóa”.

Thứ hai, bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: (khoản 2 Điều 17 Luật sở hữu trí tuệ)

+ Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;

+ Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố.

Thứ ba, các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 32 Luật sở hữu trí tuệ)

“ 1. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân;

b) Tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được công bố để giảng dạy;

c) Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin;

d) Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng”

Hành vi quay lại chương trình của bạn rồi công khai lên trang mạng là hành vi xâm phạm quyền liên quan đó là hành vi quy định tại Khoản 5 Điều 35. Hành vi xâm phạm các quyền liên quan:

“1. Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

2. Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

3. Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

4. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

5. Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

6. Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.

7. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện để bảo vệ quyền liên quan của mình.

8. Phát sóng, phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình khi biết hoặc có cơ sở để biết thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử đã bị dỡ bỏ hoặc đã bị thay đổi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan.

9. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó giải mã trái phép một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

10. Cố ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá khi tín hiệu đã được giải mã mà không được phép của người phân phối hợp pháp”

Trường hợp của bạn là sao chép rồi đưa lên mạng cho mọi người xem, không thuộc một trong các không phải xin phép, và không phải trả tiền nhuận bút, thù lao.

Bạn đã tự ý sao chép bản ghi hình và công khai trên mạng mà không xin phép người biểu diễn, nhà sản xuất ghi hình, tổ chức phát sóng nên hành vi này là xậm phạm quyền liên quan.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long, để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook