Người sử dụng ma túy trái phép có bị phạt tù

Hỏi: Tôi có 1 ng em họ, nhà có 2 anh em. Đứa bé mới 4 tuổi và đứa lớn 18 tuổi. Đứa lớn bị công an thử nước tiểu và kết luận là dương tính với ma túy. Sau đó nó đã khai là sử dụng chất ma túy dạng đá. Bình thường nó là 1 người khá là ngoan ngoãn nhưng do bị bạn bè dụ dỗ xin luật sư cho tôi ý kiến liệu em tôi có phải ngồi tù hay không và hình phạt cho em tôi sẽ như thế nào. xin chân thành cảm ơn!
 Luật sư tư vấn:
Chào bạn, Công ty TNHH Luật Toàn Long xin đưa ra tư vấn sau:
2(16)
Tội sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 199 BLHS năm 1999;
Khoản 36, Điều 1 Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm1999 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 quy định: “Bãi bỏ các điều 131, 183, 184 và 199. “. Như vậy, từ ngày 01/01/2010 tội sử dụng trái phép chất ma túy đã được bãi bỏ – Người nghiện chỉ có thể bị xử lý hành chính bằng hình thức bắt buộc cai nghiện. Do vậy, em họ của bạn sẽ không bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên gia đình bạn đó phải lưu tâm đến sinh hoạt cá nhân và việc cai nghiện cho em bé đó tránh hậu quả đáng có thể xảy ra (từ “sử dụng ma túy ” đến “nghiện ma túy” và “phạm tội” diễn ra rất nhanh)…

Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008 (Sau đây gọi chung là Luật Phòng chống ma túy), hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi bị nghiêm cấm. Người nghiện ma túycó thể bị áp dụng một trong các hình thức cai nghiện ma túy theo quy định của Luật phòng chống ma túy.
Theo Điều 26a, Điều 27- Luật Phòng chống ma túy thì các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy có thể áp dụng đối với người nghiện ma túy bao gồm:
– Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình;
– Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng;
– Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện;
– Cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng: áp dụng theo quyết định của UBND cấp xã trong trường hợp người nghiện ma túy không tự nguyện cai nghiện;
– Cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện: chỉ áp dụng trong những trường hợp nhất định, cụ thể như sau:
Theo Luật Phòng chống ma túy, các đối tượng bị áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện bao gồm hai trường hợp sau:
1. Đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thì chế độ, thủ tục cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:
Theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy địnhchế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh và Nghị định số 61/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 135) thì Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh khi có đầy đủ các dấu hiệu sau:
– Là công dân Việt Nam,
– Là người nghiện ma túy: “người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này” (Khoản 11 điều 2 Luật Phòng chống ma túy),
– Là người từ đủ 18 tuổi trở lên đến không quá 55 tuổi đối với nữ và không quá 60 tuổi đối với nam,
– Có hành vi sử dụng ma túy và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma túy;
+ Đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định;
+ Đã được cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
2. Đối với người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thì chế độ, thủ tục cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện được thực hiện theo những quy định riêng tại Mục II, chương II – Nghị định 135.
“Những người chưa thành niên nghiện ma túy sau đây bị cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội:
a) Người đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng mà vẫn còn nghiện;
b) Người đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện;
c) Người không có nơi cư trú nhất định.”.
Như vậy, em bạn đã 18 tuổi có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh theo pháp luật quy định.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long (1900.6208), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook