Buôn bán động

2(3)

Buôn bán động vật quý để làm vật nuôi cảnh

Hỏi: Bạn bố tôi có bị dính líu tới việc buôn bán động vật quý hiếm, tang vật bao gồm 10 con culi, giá trị kinh tế không cao nhưng đây là động vật xếp loại B1, ông ấy mua của người ta rồi bán cho người khác nuôi làm thứ cưng…vi phạm lần đầu….

Xem thêm