di sản thừa kế

1(35)

Thủ tục về việc khai nhận di sản thừa kế

Xin nhờ luât sư chỉ giúp: sổ đỏ đứng tên mẹ tôi khi mất mẹ tôi có di chúc công chứng cho 4 anh em tôi ,tôi muốn hỏi luật sư làm thế nào để sang tên sổ đỏ cho 4 anh em tôi đứng tên,cần những thủ tục gì làm ở đâu,có phài đóng…

Xem thêm