hợp đồng thuê nhà

1(44)

Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Hỏi: Tôi đang cho thuê nhà và ký hợp đồng trong 02 năm (hiện tại đã được gần 01 năm). Tháng nào bên thuê nhà cũng thanh toán tiền nhà chậm trễ, không đúng kỳ hạn theo hợp đồng nên tôi đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Bên thuê đã xin ở lại, hứa…

Xem thêm