nghỉ hưu trước tuổi

van-phong-trung-tam-ngoai-ngu

Trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi

Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi không? Nếu có thì được tính như thế nào? Nếu không thì áp dụng theo chế độ nào? Trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi Trả lời tư vấn: Chào bạn, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: Điều kiện…

Xem thêm