Người giám hộ đương nhiên

1(54)

Người giám hộ đương nhiên

Tôi có người con nuôi là Linh (sinh năm 2008) , bố mẹ đẻ cháu đã mất. Tôi không có chồng và chỉ có duy nhất cháu là con nuôi. Cháu đang sống với tôi cùng cô ruột của tôi và 2 người em ruột. Tôi muốn hỏi hiện giờ tôi đang ốm nặng có…

Xem thêm