tài sản chung

hh

Trường hợp nào tài sản riêng nhập thành tài sản chung

Nội dung tư vấn: Tôi có mua mảnh đất trong năm 2013 và hoàn thành thanh toán trong năm đó luôn với chủ đầu tư. Do quy định tách thửa thì tôi phải xây dựng thì mới ra được sổ hồng nên hiện tại mảnh đất này vẫn chưa có sổ hồng đứng tên tôi,…

Xem thêm