thành lập công ty

thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien

Muốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên ?

Chào luật sư . Tôi muốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên thì phải làm thế nào? Chào bạn, A/ Để thành lập Công ty TNHH một thành viên, bạn liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty sẽ đặt trụ sở để lấy các biểu mẫu và dò tên…

Xem thêm