Thủ tục nhận nuôi con nuôi

khai sinh(4)

Thủ tục nhận nuôi con nuôi

Hướng dẫn thủ tục pháp lý, các vướng mắc trong quá trình nhận nuôi con của các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn… 1. Căn cứ pháp lý – Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi – Luật 52/2010/QH12 Nuôi con nuôi – Thông tư…

Xem thêm
con nuoi

Thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước

Căn cứ pháp lý:Luật nuôi con nuôi 2010Thông tư 12/2011/TT-BTP Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi Về thủ tục đăng ký nuôi con nuôi: Người nhận…

Xem thêm