Tiền án

2(2)

Tiền án, tiền sự

Tôi bị công an phường bắt khi chuẩn bị xổ gà, nhưng khi lên phường mấy chú công an bắt tôi ghi biên bản không đúng sự thật. Mấy chú nói nếu không ghi sẽ không cho về, mấy chú đó nói chỉ làm hồ sơ thôi. Tôi không biết tôi có tiền sự không…

Xem thêm