văn bản thừa kế

1(43)

Công chứng văn bản thừa kế

Hỏi: Tôi công chứng văn bản khai nhận và phân chia di sản thừa kế, văn bản do công chứng viên soạn thảo. Sau khi văn bản được công chứng chuyển vào ủy ban thì bị trả lại do nội dung văn bản chưa chặt chẽ. Vậy công chứng viên có trách nhiệm gì trong…

Xem thêm