Thi hành án dân sự

Theo nội dung bản án của Tòa án, Công ty chúng tôi là bên nợ (người phải thi hành án), Công ty A là chủ nợ (người được thi hành án). Khi cơ quan thi hành án tổ chức thi hành bản án buộc Công ty chúng tôi phải trả nợ cho Công ty A, thì Công ty A lại tự rút đơn. Sau đó, Thủ trưởng cơ quan thi hành án đã ra Quyết định đình chỉ thi hành án.

Hỏi: Công ty A có quyền thuê Công ty đòi nợ đến đòi nợ đối với Công ty tôi không? Sau khi tự rút đơn yêu cầu thi hành án tại cơ quan thi hành án thì người được thi hành án có quyền đề nghị cơ quan nào thi hành án? Chúng tôi rất mong được sự giúp đỡ và tư vấn của Luật sư, Xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:
Chào bạn, Công ty TNHH Luật Toàn Long xin đưa tư vấn như sau:

2(20)

Theo quy định khoản 2 Điều 3 Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì “Chủ nợ: là tổ chức kinh tế, cá nhân có quyền đòi nợ”.
Tuy nhiên, Điều 1 của Nghị định này quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ quy định tại Nghị định này chỉ được thực hiện đối với những khoản nợ có đầy đủ các yếu tố: có đủ căn cứ là khoản nợ hợp pháp; đã quá hạn thanh toán. Các khoản nợ đang thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
Trường hợp của bạn khoản nợ đã được xác định bằng bản án. Do vậy, trường hợp Công ty A rút đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án đã ra quyết định đình chỉ thi hành án thì Công ty A có quyền đề nghị Văn phòng Thừa phát lại thi hành án theo khoản 13 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh quy định: Đối với các vụ việc đã được tổ chức thi hành tại cơ quan thi hành án dân sự nhưng sau đó đương sự có văn bản yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án và yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành hoặc ngược lại thì nội dung yêu cầu phải nêu rõ kết quả thi hành trước đó, những nội dung yêu cầu tổ chức thi hành tiếp và nội dung bảo lưu kết quả thi hành trước đó (nếu có). Văn phòng Thừa phát lại, cơ quan thi hành án dân sự có thể chấp thuận đề nghị bảo lưu kết quả thi hành trước đó của đương sự để làm căn cứ tiếp tục tổ chức thi hành án.
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014, Thủ trưởng cơ quan thi hành án ra quyết định đình chỉ thi hành án do người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo bản án, quyết định, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba. Việc ra quyết định đình chỉ thi hành án đảm bảo vụ việc do cơ quan thi hành án tổ chức thi hành đã kết thúc và người được thi hành án không còn quyền yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành tiếp cho bạn.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Toàn Long (1900.6208), để được hướng dẫn chi tiết hoặc liên hệ qua trang liên hệ của chúng tôi.

Bình luận trên Facebook